G&D Bouwbemiddeling

Wij bemiddelen tussen (beginnend) bouwpersoneel en de bouwsector

Wie zijn wij ?

Wij zijn 2 ondernemers die de brug willen slaan tussen de bouwbranche en jongeren die op zoek zijn naar werk in de bouw. Wij focussen ons op het enthousiasmeren van deze jongeren voor het vak, wij bieden ze een toekomstperspectief en een carrière en wij proberen op deze wijze het personeelstekort in de bouw op te lossen. In het afgelopen jaar hebben wij diverse jongeren bij bedrijven geplaatst die deze jongeren opleiden tot volwaardige werknemers.

Werkwijze:

Via onze social media kanalen, de Gemeente, het UWV en onze website krijgen wij vrijwel dagelijks sollicitaties binnen. Na een grondige maar leuke en luchtige screening boren wij onze contacten aan in de bouwsector en plannen wij een kennismakingsgesprek bij de opdrachtgever of opleider in. Wij streven ernaar om voor de jongeren een baan te vinden waarbij ze opgeleid worden en, bij goed functioneren, een carrière kunnen opbouwen. Wij bieden geen tijdelijke hulpkrachten aan.

Vervolg:

Als we een geschikt bedrijf hebben gevonden en er een match blijkt te zijn is ons streven dat men direct in dienst zal gaan bij het desbetreffende bedrijf. Soms kiest men voor een proefperiode wat betekend dat de kandidaat tijdelijk op uitzendbasis zal werken. Onderstaande punten zijn dan van toepassing voor uw kind.

Opbouw vakantiedagen op jaarbasis conform NBBU-cao
Opbouw vakantiegeld
Afdrachten loonheffing en sociale premies werkgever
 Doorbetaling tijdens ziekte conform NBBU-cao
Re-integratieverplichtingen conform Wet Verbetering Poortwachter
Doorbetaling wettelijke feestdagen conform de NBBU-cao
Opbouw scholing gedurende de eerste 78 weken 
Opbouw transitievergoeding
Opbouw pensioen
Collectieve ongevallenverzekering
Opbouw ADV

Een andere optie is de kandidaat direct een opleiding te laten volgen via verschillende erkende MBO opleiders door heel Nederland. Uiteraard zal u daarin worden meegenomen om de juiste keuze te bepalen. Als hiervoor wordt gekozen zal onze partner het contact van ons overnemen en zal de kandidaat direct een BBL traject starten en vervolgens aan het werk gaan bij een passend bedrijf. 

Ga terug naar opleidingen